تبلیغات
دانلود رمز عکس و همه چی - رمز بازی های کامپیوتر و ps2

رمز بازی های کامپیوتر و ps2

=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

رمز بازی های کامپیوتر و ps2

واقثعا ببخشیدکه یک مدت نبودم و نتئنستم سایت رو به روز کنم تازه همین امروز نظراتتون رو خوندم همین دیروز امتحاناتم تموم شد برای عذر خواهی رمز های بازس gta5 رو مینویسم که یکی از دوستان در خاست کرده بود فقط چون ذکر نکرده بود که برای چه کنسولی میخواد من رمز رو هم برای pc و هم برای مینویسم نکته عبارت Squareبه معنی مربع . Circle دایره . Triangleمثلث و علامت X همون ضربدر است Get Full Armor, Full Health & $250.000: R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up Get Weapons: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up Get Weapons: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left Get Weapons: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down Full Ammo: L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1 Hitman Weapon Skill: Down, Square, X, Left, R1, R2, Left, Down, Down, L1, L1, L1 Maximum Vehicle Skill: Square, L2, X, R1, L2, L2, Left, R1, Right, L1, L1, L1 Maximum Muscles: Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left Maximum Body Fat: Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down Minimum Muscles and Body Fat: Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right Maximum Respect: L1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1 Maximum Sex Appeal: Circle, Triangle, Triangle, Up, Circle, R1, L2, Up, Triangle, L1, L1, L1 Maximum Lung Capacity: Down, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, Down Commit Suicide: Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1 Never Get Hungry: Square, L2, R1, Triangle, Up, Square, L2, Up, X Slow Motion: Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1 Fast Motion: Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square Faster Gameplay: Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle, Triangle Lower Wanted Level: R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down Raise Wanted Level: R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right Six Star Wanted Level: Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, X, Down No Cops: Circle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, Up Media Level Meter: R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle Get Gimp Suit and Attract Prostitutes: Square, Right, Square, Square, L2, X, Triangle, X, Triangle Weapon Aiming while Driving: Up, Up, Square, L2, Right, X, R1, Down, R2, Circle Reqruit Anyone (with 9mm): Down, Square, Up, R2, R2, Up, Right, Right, Up Reqruit Anyone (with Rockets): R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, Down, X Crazy Pedestrians: Down, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1 Pedestrians hate you: Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Pedestrians have weapons: R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down Elvis Pedestrians: L1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, Left Weather Cheats: Normal Weather: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Down Rainy Weather: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle Sunny Weather: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle Overcast Weather: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square Foggy Weather: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X Sand Storm: Up, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Orange Sky and time stopped at 21.00: Left, Left, L2, R1, Right, Square, Square, L1, L2, X Nightand time stopped at 00.00: Square, L1, R1, Right, X, Up, L1, Left, Left Spawn Parachute: Left, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1 Spawn the Stretch: R2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right Spawn the Rancher: Up, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2 Spawn the Bloodring Banger: Down, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, Left Spawn the Hotring Racer 1: R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 Spawn the Hotring Racer 2: R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2 Spawn the Trashmaster: Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right Spawn the Rhino: Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle Spawn the Romero Hearse: Down, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, Right Spawn the Caddy (golf cart): Circle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X Spawn the Jet Pack: L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, Right Spawn the Monster Truck: Right, Up, R1, R1, R1, Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 Spawn the Quadbike: Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2 Spawn the Hydra: Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up Spawn the Stunt Plane: press Circle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle Spawn the Hovercraft: Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down Spawn the Dozer: R2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, Left Spawn the Hunter: Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 Spawn the Tanker: R1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1 Traffic Cheats: Explode All Cars: R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1 Turn Cars Black: Circle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, Circle Turn Cars Pink: Circle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, Circle Vehicle of Death (destroys vehichles on impact): L1, L2, L2, Up, Down, Down, Up, R1, R2, R2 Jump higher: Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2 Increased bunny hop with the BMX: Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2 Aggressive Traffic: R2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2 Improve Car Handling: Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Invisible Cars: Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1 Cars drive on water: Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2 Always Green Traffic Lights: Right, R1, Up, L2, Left, R1, L1, R1, R1 Sports Cars Traffic: Up, L1, R1, Up, Right, Up, X, L2, X, L1 Reduced Traffic: X, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, Left Taxi Upgrade: Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, Square, R2, Right Beach Party Mode: Up, Up, Down, Down, Square, Circle, L1, R1, Triangle, Down Yakuza Mode: X, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, Square Clown Mode: Triangle, Triangle, L1, Square, Square, Circle, Square, Down, Circle Cars Float Away When Hit: Square, R2, Down, Down, Left, Down, Left, Left, L2, X Flying Cars: Square, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, Left Flying Boats: R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle Invisible Cars: Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1
|+| نوشته شده توسط حامد در دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1387  | 4 نظر
بزرگترین سایت جاوا اسکریپت ایران

*
*
*
*
*
*
*

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 شهریور 1390    | توسط: saman wolf    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^